ABOUT US

เกี่ยวกับบริษัท  บริษัท ชัยนริศภูเก็ตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัททำงานด้านการจัดการน้ำอันดับ 1 ในภูเก็ตเรามีทีมงานวิศวกรและทีมงานช่างที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งผ่านการอบรมเป็นอย่างดี คอยดูแลในบริการท่าน และเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า20ปี
ทางบริษัทฯ เป็นศูนย์จำหน่ายและบริิการปั๊มน้ำ Grundfos และ Tsurumi ในเขตภาคใต้ตะวันตก และเป็นตัวแทนสินค้าคุณภาพสูงหลายชนิด เช่น เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการอุปกรณ์สระว่ายน้ำ Hayward และ Astral Pool รวมทั้งเป็นผู้นำเข้า Generator Cummins.
วิสัยทัศน์ (CNR Vision)

  • เป็นที่ 1 งานด้านระบบจัดการน้ำใน ภูเก็ต พังงา กระบี่

พันธกิจ (Mission)

  • มุ่งมั่นสู่การเป็น อันดับ 1 บริษัทที่ทำงานด้านจัดการน้ำในพื้นที่ อันดามัน และ รักษา อันดับ 1 อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ทั้งด้านสินค้า งานติดตั้งและงานบริการ
  • สร้างความแข็งแกร่งขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับ ทีมงาน โดยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

สโลแกน
“Your Engineering Partner”
เราจะเป็นพันธมิตรที่ดี น่าเชื่อถือ ในงานด้าน Engineering สร้างความมั่นใจในตัวบริษัทฯ และ สร้างความน่าเชื่อถือในงานบริการ